Met alle heiligen

voorganger: Wilma Hartogsveld

Vooravond van het hoogfeest van de heilige Willibrord, apostel van de Nederlanden

Over deze vespers:
Willibrord, een benedictijner monnik uit het Engelse koninkrijk Northumbria, vormt een schakel tussen Engeland en de Nederlanden. In 690 stak hij met elf metgezellen de zee over om in onzen streken het christelijk geloof te verkondigen. In Rome ontving hij zijn wijding tot bisschop van de Friezen.In Utrecht bouwde hij zijn bisschopskerk. Hij missioneerde tot in Denemarken en het hart van Duitsland. Op 7 november 739 stierf hij in de abdij van Echternach (Luxemburg), waar ook zijn graf is. Willibrord staat aan de oorsprong van de kerk in ons land. Hij behoort met recht tot de ‘voorgangers’ die het gedenken waardig zijn, omdat ze ons het woord van God hebben verkondigd’ (lezing uit de brief aan de Hebreeën).Jaarlijks wordt op 7 november in allerlei kerken zijn gedachtenis feestelijk gevierd.

Programma:
Preces and Responses – Brian Lincoln
(uit het oud-katholieke Kerkboek)
Psalm 96 – chant – George M. Garrett (1834-1897)
Lezingen: Jesaja 52:7-10; Hebreeën 13:7-17
Magnificat en Nunc Dimittis – Charles Villiers Stanford in C (1852-1924)
Anthem: O Thou, the Central Orb – Charles Wood (1866-1926)
Lied: 743 Wij offerden aan goden – zetting naar Praetorius

Capella Cumerana staat onder leiding van Jetty Podt

0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *