Op zaterdagmiddag 3 juni wordt van 16.00 uur – 16,45 uur weer een Choral Evensong gezongen in de Stevenskerk door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt.
Extra bijzonder deze middag is dat dirigente en oprichtster Jetty Podt afscheid neemt van Capella Cumerana. Er komt een eind aan de vele jaren dat zij op een gepassioneerde manier leiding gaf aan het koor en de invulling van de Evensongs.
Vanaf september gaat Capella Cumerana verder onder leiding van een nieuwe dirigent.

Thema van deze Evensong is ‘Het mysterie van God’. De evensong vindt plaats aan de vooravond van het feest van de Drie-eenheid, een veelstemmig slotakkoord na de feestcycli van Kerst en Pasen.
Het feest is een zingende hulde aan de Eeuwige, de Ene, de mateloze en onpeilbare, die niet in één beeld is te vangen.

Op het muzikale programma staat o.a. muziek van:

  • Giovanni P. da Palestrina (1525 – 1594)
  • George J. Elvey (1816 – 1893)   
  • Charles Villiers Stanford (1852 – 1924)
  • Arvo Pärt (1935 – ) 

U bent van harte uitgenodigd voor deze Evensong. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.