Een Choral Evensong is een gezongen avondgebed. In de traditie van de christelijke kerk worden er op verschillende tijden van de dag gebeden gezegd en gezongen, met name in de kloosters en kathedrale kerken. Dit koorgebed, of getijdengebed, heeft vaste momenten op de dag en een vaste structuur. De Evensong, of Vespers, is deel van dit dagelijkse ritme en staat voor het avondgebed.

De koorvespers in de Stevenskerk zijn geïnspireerd door, en gebaseerd op, de traditie van de Anglicaanse Kerk en krijgen daardoor de liturgische vorm van een Choral Evensong. De Anglicaanse liturgie heeft een eigen uitvoeringspraktijk en muzikale stijl ontwikkeld. Vele (Engelse) componisten hebben de vaste onderdelen van deze liturgie muzikaal getoonzet, waardoor deze vaste onderdelen steeds weer anders klinken. Psalmen worden gezongen op een zogenaamde ‘chant’, een gecomponeerde ‘formule’ die het mogelijk maakt om de poëtische tekst van een psalm meerstemmig tot klinken te brengen. Andere vaste gezongen onderdelen van de Choral Evensong in de Stevenskerk zijn de ‘Preces and Responses’, het ‘Magnificat’ (lofzang van Maria) en het ‘Nunc dimittis’ (lofzang van Simeon).