Stichting Ontcommer is de zakelijke organisatie achter de maandelijkse Choral Evensong (gezongen avondgebed) in de Stevenskerk. De stichting is vernoemd naar Sinte Ontcommer die rond 1500 op een muurschildering in de kooromgang van de Stevenskerk is afgebeeld. De naam associeert tevens met ontkomen aan de drukte van alledag, aan de één-dimensionaliteit van het bestaan.

De stichting heeft ten doel het in Nijmegen en omgeving voor een breed publiek toegankelijk maken van de schatten aan muziek, kunstzinnige verbeelding en spiritualiteit uit de kerkelijk-liturgische tradities. Alsmede het actualiseren van deze artistieke en religieuze kwaliteit ter inspiratie van mensen hier en nu.

Ons beleidsplan treft u aan in het beleidsplan 2022-2023. Het inhoudelijk verslag geeft een overzicht van de uitgevoerde vespers. De financiële verantwoording omvat de bijgevoegde balans per 31 december 2022, de staat van baten en lasten over 2022, alsmede een toelichting.

Stichting Ontcommer heeft een ANBI-status waardoor een periodieke gift geheel aftrekbaar is en een eenmalige gift vanaf een drempel (zie www.belastingdienst.nl onder ANBI). Ons rekeningnummer is
NL45 RABO 033 468 3777 ten name van Stichting Ontcommer.
Uw bijdrage wordt door ons bijzonder gewaardeerd!

Correspondentieadres: Zevenheuvelenweg 61 6571 CH Berg en Dal.
RSIN nummer: 810411131

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Mr. drs. Caroline A. Hoving-Boot, voorzitter 
Dr. Mathé J.J. Prick, secretaris 
Dr. Michiel Schokking, penningmeester
Conform artikel 3.6 van de statuten van de stichting genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden.